Flyers & posters
Zonne-energie

Communicatiematerialen_Flyer-SZEW

Jaarlijks organiseert Stichting Zonne-energie Wageningen informatie-bijeenkomsten over zonne-energie. Duurzaam Design maakte de flyers en posters voor de promotie.